การวางแผนการศึกษาบุตร

          เมื่อคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรแล้ว ย่อมต้องการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาให้กับลูกไว้แต่เนิ่นๆ เริ่มตั้งแต่การเรียนเตรียมอนุบาลจนจบมหาวิทยาลัย แน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านย่อมหวังให้ลูกได้เรียนจนจบการศึกษาที่สูงที่สุด และได้เรียนในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเท่าที่กำลังความสามารถที่เรามีจะสามารถส่งเสียให้ลูกเรียนได้ ฉะนั้น เพื่อการวางแผนการศึกษาบุตรให้ได้จบการศึกษาตามที่เราตั้งใจไว้นั้นควรมีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

1. กำหนดเป้าหมายการศึกษา
          ควรกำหนดเป้าหมายการศึกษาให้ชัดเจนว่าต้องการให้ลูกเข้าเรียนโรงเรียนประเภทไหน เอกชน รัฐบาลหรือนานาชาติ และระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ถ้าเป็นไปได้ ลองลิสต์ชื่อสถาบันการศึกษาไว้คร่าวๆ เช่น ระดับอนุบาลจะเรียนที่ไหน แล้วต่อไปที่ระดับประถม มัธยม ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือเรียนต่อต่างประเทศ

2. รวบรวมค่าใช้จ่าย

          รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาแต่ละที่ หรืออาจจะทำการสอบถามโดยตรงได้จากสถานศึกษาแต่ละแห่ง และควรคำนวณเผื่ออัตราเงินเฟ้อไว้ที่ปีละประมาณ 6-8% ต่อปี จากนั้นนำตัวเลขค่าเทอมที่ปรับอัตราเงินเฟ้อคร่าวๆแล้ว มารวมกันในแต่ละปี จนครบทุกระดับชั้นว่า ค่าเรียนทั้งหมดตั้งแต่วันแรกจนถึงการเรียนระดับสูงสุดที่แพลนส่งให้ลูกเรียน รวมแล้วประมาณเท่าไหร่


3. วางแผนการออมระยะสั้น ระยะยาว

          เงินค่าการศึกษาบุตรนั้นเป็นเงินก้อนที่ค่อนข้างมีความสำคัญ จึงควรมีการวางแผนการออมทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว เพื่อให้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายตามแผนการศึกษาบุตรในแต่ละชั้นปีตามที่คุณพ่อคุณแม่ ได้วางแพลนเอาไว้


4. วางแผนการประกันเพิ่มเติม
     
     เนื่องจากพ่อแม่คือเสาหลักของครอบครัวคือคนที่หารายได้ รวมถึงการหาค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนให้กับบุตรนั้น พ่อแม่จึงควรทำประกันชีวิตตนเองไว้ โดยให้มีทุนประกันมากพอสำหรับค่าเล่าเรียนของลูกจนจบการศึกษาอันสูงสุดตามที่ตั้งใจไว้ กรณีหากเกิดเหตุไม่คาดฝันที่พ่อแม่อาจจะต้องจากไปก่อนวัยอันควรนั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราได้วางแผนสร้างกองทุนการศึกษาให้ลูกได้เรียนต่อจนจบตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก

         โดยแผนประกันเงินออมของอลิอันซ์มีให้เลือกวางแผนการออม ได้ทั้งระยะสั้น และระยะยาว
รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา เลือกจ่ายเบี้ยสั้นสุดที่ 6 ปี จนถึงระยะเวลา 20 ปี
ทุนชีวิต A85/X จ่ายเบี้ยน้อยรับเงินก้อนใหญ่ กรณีอยู่ครบสัญญาได้รับเงินคืน เลือกจ่ายสั้นหรือจ่ายยาวได้
แผนMy Double Plus
เป็นการวางแผนการออมเงิน โดยเลือกระยะเวลาชำระได้
เงินออมระยะสั้น 15/6 จ่ายเบี้ย 6 ปี รับเงินก้อนคืนปีที่ 15 เหมาะสำหรับผู้ปกครองทำเงินออมไว้ให้ลูกเรียนมีเงินก้อนได้เรียนช่วงมัธยม-มหาวิทยาลัย
เงินออมระยะยาว 25/20 จ่ายเบี้ย 20 ปี รับเงินก้อนปีที่ 25 เหมาะสำหรับเป็นเงินทุนการศึกษาให้ลูกได้เรียนต่อโท หรือมีเงินก้อนได้ตั้งตัวช่วงเริ่มทำงาน
แบบประกัน A85/20 เหมาะสำหรับเป็นหลักประกันชีวิตของพ่อแม่เสาหลักของครอบครัว กรณีจากไปก่อนวัยอันควร ลูกๆรับเงินก้อนเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อ หากไม่เกิดเหตุพ่อแม่รับเงินคืนได้เมื่อครบกำหนดสัญญา

โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มวางแผนการออมทั้งระยะสั้น ระยะยาว รวมถึง การทำหลักประกันได้ตั้งแต่เนิ่นๆ วางแผนก่อนได้ตั้งแต่ลูกยังไม่ได้เข้าเรียน มาร่วมวางแผนการออมเพื่อการศึกษาบุตร กับทางเราได้นะคะ

อยุธยาชีวิตมั่นคง A85/X
เป็นประกันคุ้มครองชีวิต จ่ายเบี้ยเบาๆ เท่าเดิมตลอดชีพ
สามารถกำหนดงบและเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้ ตั้งแต่ 10ปี จนถึง 25 ปี
แนบความคุ้มครองด้านสุขภาพเพิ่มได้
เหมาะกับใคร
แบบประกันเหมาะทั้งสำหรับคุณพ่อ คุณแม่ และ บุตรเพื่อซื้อสัญญาแนบสุขภาพเพิ่มเติมได้
โดดเด่นยังไง
เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้ตามต้องการ
(10ปี,15ปี,20ปี,หรือ25ปี) รับความคุ้มครองยาวถึงอายุ85ปี
รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา 100%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เหมาะสำหรับซื้อความคุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุแนบ
ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดปี ละ 100,000 บาท
(ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)


My double plus มาย ดับเบิล พลัส 
เป็นแบบประกันการออม สามารถวางแผนการออมได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้ตั้งแต่ 6-20 ปี
และยังแนบความคุ้มครองด้านสุขภาพเพิ่มได้
เหมาะกับใคร
มาย ดับเบิล พลัส 25/20 (มีเงินปันผล) จ่ายเบี้ย 20 ปี รับเงินก้อนคืนปีที่ 25 เหมาะสำหรับลูกพร้อมแนบประกันสุขภาพได้ เมื่อครบกำหนดสัญญารับเงินก้อน สำหรับเงินทุนการศึกษาเรียนต่อป.โท หรือสำหรับใช้ลงทุนได้
มาย ดับเบิล พลัส 22/15 (มีเงินปันผล) จ่ายเบี้ย 15 ปี รับเงินก้อนคืนปีที่ 22 เหมาะสำหรับเงินออม รับเงินก้อนเพื่อใช้ตั้งตัวในการทำงานหลังเรียนจบ
มาย ดับเบิล พลัส 18/10 (มีเงินปันผล) จ่ายเบี้ย 10 ปี รับเงินก้อนคืนปีที่ 18 เหมาะสำหรับผู้ปกครองทำเงินออมไว้ให้ลูกเรียนมีเงินก้อนได้ใช้เรียนช่วงหาวิทยาลัย
มาย ดับเบิล พลัส 15/6 (มีเงินปันผล) จ่ายเบี้ย 6 ปี รับเงินก้อนคืนปีที่ 15 เหมาะสำหรับผู้ปกครองทำเงินออมไว้ให้ลูกเรียนมีเงินก้อนได้เรียนช่วงมัธยม-มหาวิทยาลัย
ความโดดเด่นของประกัน
มีโอกาสรับเงินปันผลสูงขึ้น ต้ังแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป
เมื่อครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 115%ของจํานวนเงินเอําประกันภัย
ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดปี ละ 100,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 
สอบถามเพิ่มเติม
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้